22. okt, 2012

Til min læremester <3

TAKK.

Takk for at du gjenkjente meg - når jeg hadde mistet meg selv.

Takk for at du var tydelig med meg mens jeg ennå var grenseløs.

Takk for at du så meg- når jeg bare ønsket å være usynelig.

Takk for din urokkelighet mens jeg ennå befant meg på gyngende grunn.

Takk for at du var bunnen mens jeg ennå var bunnløs.

Takk.

gda