20. feb, 2016

YDMYKHET.

"Jeg er preget av et litt "gammeldags" begrep. Det er som det til all tid har vært til stede i systemet mitt. Nå om dagen jobber det litt ekstra kjenner jeg. Preger seg inn i tenkningen min og påvirker følelser og handlinger.

Nå på morgenen er det et lite pusterom til ettertanke. Jeg googlet selve begrepet, så kom dette opp.

"Ydmykhet er ikke det samme som å være unnskyldende og selvutslettende.
Ydmykhet handler ikke om å være unnfallende eller forsiktig.
Ydmykhet betyr ikke sløvhet, snillhet, blind godhet eller lettvinthet.
Ydmykhet betyr ikke nødvendigvis engang toleranse.

Ydmykhet er troen på at det finnes en hensikt i det som skjer.
Ydmykhet er håpet om at motgang en gang vil vise seg som en velsignelse.
Ydmykhet er å holde fast på det gode, også når det gode taper eller provoserer.
Ydmykhet er å heve stemmen og tro at det nytter.
Ydmykhet er å være fast når andre mister interessen eller troen.
Ydmykhet er å sette seg selv og sin egen posisjon til side for det man tror på."
"