sett fra ferja,over til sogndal..På tur vestover jeg nå.Skal på den årlige veiledersamling hos Audhild